VerderMetNAH

Eigen bijdrage

Uw gemeente vraagt ​​​​een eigen bijdrage van €19,00 per maand. Mocht u een partner hebben die nog geen AOW ontvangt, dan u geen eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt geïnd via het CAK. Zie www.hetcak.nl