VerderMetNAH

Ondersteuning


Begeleiding ambulant:

Waar kunt u allemaal aan denken?

Handvaten om zelf de regie te houden bv door

 • dag- of weekplanning 
 • van de dag
 • van ingrijpende gebeurtenissen, zoals een verhuizing
 • het vinden van goede balans in- ontspanning

Hulp bij praktische zaken

 • de administratie (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort)
 • geldbeheer (overzicht krijgen over inkomsten en uitgaven, rekeningen betalen, enzovoort)
 • post afhandelen
 • oefenen oefenen, zoals omgaan met apparaten

Gesprekken

 • psycho-educatief; voorlichting betreft Niet Aangeboren Hersenletsel
 • schetsen en analyseren
 • onderzoeken naar mogelijkheden, wensen en doelen. 
 • ruimte voor emoties

Hulp bij contact en communicatie

 • hulp bij contacten naar instanties
 • hulp bij contact in uw omgeving
 • begrijpen wat anderen zeggen en vooral maken